Pretraga

Projekti

ZAVRŠNICA PROJEKTA BUDUĆNOST JE OKO NAS !!!

U završnici projekta “Budućnost je oko nas !!!” 23.3.2013. u O.Š. “Miloš Crnjanski” Novi Sad održan je seminar za pedagoge i nastavnike osnovnih škola iz Temerina, Bačkog Petrovca, Futoga i Novog Sada.

U živoj diskusiji, radionicama i međusobnoj razmeni iskustava svi smo mnogo naučili. Naši predavači: Aleksandar Trudić iz “Somborskog edukativnog centra“, Vanja Đurić-Bjelanović iz “Crvene linije” i Borka Supičić i Vanja Vojislava Koljević iz “Edukacije za sve” su u dijalozima sa prisutnim gostima, ukazali na značaj međuetničkog razumevanja i interetničkog dijaloga različitih manjinskih grupa u Vojvodini kroz primenu socijalnih medija u radu nastavnika, pedagoga, pedagoških asistenata, JLS u radu sa decom i omladinom koji se razvijaju u duhu multikulturalnosti i poštovanja ljudskih i manjinskih prava.

Sa seminara, složili su sve svi učesnici, nosimo puno dobrih ideja za dalju međusobnu saradnju, lakšu realizaciju svih naših budućih projekata i, ono što je svima najvažnije, kako deci kroz zanimljive programe, radionice i diskusije preneti dobru praksu tolerancije, pozitivnog dijaloga i poštovanja ljudskih prava.

BUDUĆNOST JE OKO NAS !!!

Novi projekat “Budućnost je oko nas !!!” ima za cilj razvoj međuetničkog razumevanja i interetničkog dijaloga različitih manjinskih grupa u Vojvodini kroz primenu socijalnih medija u radu nastavnika, pedagoga, pedagoških asistenata. Imamo podršku od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
Puni entuzijazma i sa ogromnom željom, krenuli smo ka krajnjem cilju: da kroz naše radionice u dijalozima sa ljudima kojima je obrazovanje zanimanje i ljubav, učimo decu koliko je bitan njihov razvoj u duhu multikulturalnosti i poštovanja ljudskih i manjinskih prava!

Učesnici našeg seminara biće nastavnici i pedagozi iz škola koje su pravi primeri kako u realnosti izgleda “dobra praksa međuetničke tolerancije” u cilju što kvalitetnijeg suživota na ovim prostorima.

Kroz edukaciju ljudi iz obrazovanja, imaćemo veliku zajedničku odgovornost ali i mnogo zajedničkog radovanja kada znanje iz oblasti međuetničkog razumevanja, deca spontano budu primenjivala u praksi kao podrazumevani i jedini mogući način komunikacije sa svojim vršnjacima i svim ostalim, različitim ljudima koji ih okružuju.

PROJEKAT SA ŠVEDSKIM PARTNERIMA

Na poziv partnerske organizacije Terraforming, Edukacija za sve će kao nezavisna obrazovna organizacija učestvovati u projektu medjunarodne razmene stručnjaka na polju edukacije o promociji tolerancije i borbi protiv diskriminacije. U okviru projekta organizovana je radna poseta Stokholmu i susret sa švedskim partnerima.

Partneri u projektu su Edukacija za sve, Terraforming, Sensus i Expo.

Terraforming
Terraforming je nezavisna kreativna mreža koja bavi organizacijom međunarodnih projekata razmene na polju obrazovanja i kulture sa ciljem da se podrže lokalne inicijative u borbi protiv diskriminacije i ksenofobije. Terraforming svoja predstavništva ima u Stokholmu, Amsterdamu, Novom Sadu i Sarajevu.

Sensus
Sensus je jedna od najvećih švedskih organizacija za obrazovanje van redovnog školskog sistema. Sensus ima 30 edukativnih centara širom Švedske i 13.000 pedagoga. Kroz Sensus kurseve svake godine prođe preko 370.000 polaznika. Sensus je posebno specijalizovan na polju edukacije o multikulturalnosti, tolerancije, borbi protiv predrasuda, rasizma i edukaciji o ljudskim pravima. Na tom polju je Sensus razvio posebnu pedagogiju, koju primenjuje sa velikim iskustvom već više od 20 godina.

Expo
Expo je privatna fondacija koja se bavi praćenjem desničarskih i ksenofobičnih tendencija u društvu. Expo svoju delatnost obavlja kroz mesečni časopis, digitalne medije, i kroz aktivnu edukativnu delatnost. Expo pedagozi svakodnevno drže radionice i kurseve širom Švedske sa školskim osobljem i nastavnicima, zaposlenima u javnom sektoru, sveštenicima, osobljem zaposlenim u zdravstvu itd, sa ciljem da podrže i pomognu sve one koji se u svom radu mogu susresti sa rasizmom, ksenofobijom ili desničarskom propagandom. U tom kontekstu su razvijene posebne pedagoske metodologije. Na primer: kako nastavnik da reaguje na rasističke ili druge ekstremne reakcije od strane đaka? Kako prepoznati ksenofobičnu i desničarsku propagandu, znakove i simbole, i kako na njih reagovati? Takođe je veoma interesantna Expo zbirka klasične i novostvorene populističke ksenofobične propagande koja se s vremena na vreme protura u političkim govorima ili u medijima, uz koje je Expo sakupio statistički proverene i istorijski neopozive činjenice koje jednu po jednu od populističkih tvrdnji pobijaju i pokazuju apsurdnima. Ta je zbirka na veoma jednostavan i pristupačan način pretvorena u web stranicu dostupnu pre svega mladima.

Švedski Institut
Projekat je podržao Švedski Institut, švedska vladina agencija za međunarodnu saradnju, u okviru programa “Expert exchange”.

Ciljevi projekta:
1. Razmena iskustava na polju edukacije za odrasle i edukacija van redovnog školskog sistema u okviru inicijativa civilnog društva;
2. Razmena iskustava na polju pedagoških metoda u oblasti borbe protiv diskriminacije i ksenofobije;
3. Uspostavljanje trajne saradnje u razvijanju edukativnih programa u oblasti borbe protiv netolerancije između naše organizacije i Švedskih partnerskih organizacija;
4. Učešće na javnoj debati u Stokholmu, gde će Edukacija za sve zajedno sa kolegama iz Švedske diskutovati metode i značaj edukacije u oblasti borbe protiv diskriminacije i ksenofobije.

Verujemo da će nam ova razmena iskustava pomoći u ostvarenju trajne međunarodne saradnje sa organizacijama sa sličnim i bliskim ciljevima.

 

ENGLISH

PROJECT WITH OUR SWEDISH PARTNERS

Being invited by our partner organization Terraforming, Education for All (as an independent educational association) will participate in the project of international expert exchange on promotion of tolerance and support against discrimination. A working visit   to Stockholm and meetings with the Swedish partners will be organized during the project.

Project partners are Education for All, Terraforming, Sensus and Expo.

Terraforming

Terraforming is an independent creative network developing international projects of educational and cultural exchange with the aim to support local cultural initiatives in defying discrimination and xenophobia. Terraforming has its branches located in Stockholm, Amsterdam, Novi Sad and Sarajevo.

Sensus

Sensus is one of the largest Swedish associations offering extra-curricular education next to the regular school system. Sensus has 30 educational centers throughout Sweden and 13.000 pedagogues. There are 370.000 participants enrolled in Sensus courses every year. Sensus focuses particularly on multicultural education, tolerance, defying racism and prejudices and educating on human rights. Sensus has developed its own pedagogical strategies in these areas and has been implementing them for over 20 years now.

Expo

The Expo Foundation is a privately-owned foundation with the aim of mapping right-wing extremist and xenophobic tendencies in society.  The Expo Foundation carries out its work through a monthly magazine, digital media and educational activity. Expo pedagogues give daily workshops and courses throughout Sweden to teachers and school employees, the public sector employees, priests, medical sector employees, etc, with the aim to to support all those who could encounter racism, xenophobia or right-wing propaganda at work. In the given context they have developed specific pedagogical methodologies. For instance: How should teacher react to student’s racist or extremist acts? or: How to recognize xenophobic and right-wing propaganda, signs and symbols and how to deal with them? In addition to these activities, Expo collects classical and newly formed populist xenophobic propaganda used from time to time in political speeches and/or media. This collection is very interesting and thorough and encloses statistically confirmed data and objective historical facts that rebut the populist claims one by one and show their absurdity. Expo’s collection has been transformed into an accessible website, for everyone, but especially the youth, to be used.

The Swedish Insitute

The project is supported by The Swedish Institute, a public agency for international cooperation, within the program “Expert exchange”.

Project goals:

 1. Exchange of experiences concerning adult education and education beyond the public school system;
 2. Exchange of experiences concerning pedagogical methods in defying discrimination and xenophobia;
 3. Establishing continual cooperation with Swedish partner organizations to develop educative programs with the aim to defy intolerance ;
 4. Along with the Swedish colleagues, Education for All will participate in a public debate in Stockholm discussing issues against discrimination and xenophobia

We are convinced that this exchange of experiences will help us establish continual international cooperation with similar organizations pursuing the same goals.

Stockholm

 

 

THE FUTURE IS NOW

The new project in Serbia and Bosnia with the support of the Swedish Institute: “The Future is Now – supporting local pedagogues and Roma NGOs to use Internet and Social Media to endorse Roma children to continue their education” starts today. The project is supported in the frames of the Swedish Institute’s program “Creative Force – Western Balkans”

Together with our partners “Edukacija za Sve” (local NGO “Education for All“) we will develop an online course on basic use of WordPress, Social media, Multimedia and “Internet English”.

2 seminars with guest appearances of international leading experts through pre-recorded video lectures are scheduled for October 2012 in Novi Sad and Bijeljina. Among other subjects, the seminars will cover the following subjects:

Internet in civil society: Democracy and the internet, fundraising, campaigning, breaking the monopoly on information
Inspiration: good practices in use of social media in developing the civil society
Use of Social Media in the NGO world, online interaction, networking, spam vs. promotion
Writing for online media
Internet English: interface, “internet grammar”, abbreviations, “netiquette”
Multimedia: online photo, video, podcasting
Beside Roma NGOs and local pedagogues, the project will include the thrilling program for Roma and non-Roma school children. The children will meet exciting local “real-life role models”: pilots, doctors, architects and others.

 

SRPSKI

BUDUĆNOST JE SADA

Novi projekat u Srbiji i Bosni i Hercegovini uz podršku Švdskog Instituta: ‘Budućnost je Sada- pomoć lokalnim pedagozima i romskim nevladinim organizacijama da upotrebom Interneta i drušvenih medija pruže podršku  romskoj deci da nastave školovanje’ počinje danas.  Projekat je podržan u okviru programa Švedskog Instituta ‘Kreativna Snaga – Zapadni Balkan’

U saradnji sa našim partnerima ‘Edukacija za Sve’ (lokalna NVO ‘Edukacija za Sve’) razvićemo onlajn kurs koji će pružiti osnovna znanja o upotrebi WordPress-a, drušvenih medija, multimedija i ‘Internet engleskog jezika’.

Dva seminara uz gostovanje međunarodnih vodećih stručnjaka i njihovo obraćanje putem unaped pripremljenih video lekcija planirano je u okobru 2012 u Novom Sadu i Bjeljini. Seminari će između ostalih  obuhvatiti i sledeće teme:

Internet u civilnom društvu: Demokratija i Internet, prikupljanje sredstava, vođenje kampanja, sprečavanje monopola nad informacijama

Inspiracija: uspešni primeri korišćenja društvenih medija u razvoju civilnog društva, korišćenje društvenih medija u NVO okruženju, onlajn interakcija, umrežavanje, promocija nasuprot zloupotrebi elektronskih sistema

Pisanje za društvene mreže i Internet

Internet engleski jezik: interfejs, ‘internet gramatika’, skraćenice, ‘internet bon-ton’

Multimedija: onlajn foto, video, podkasting

Pored romskih nevladinih organizacija i lokalnih pedagoga, projekat će ponuditi  zanimljiv program za romsku  i ne-romsku decu školskog uzrasta . Deca će se sresti sa stvarnim uzorima iz svakodnevnog života: pilotima, lekarima, arhitektama i drugima.

 

SRPSKO-ROMSKI ONLINE KURS

U decembru 2011. godine započeli smo rad na ovom projektu. Romsko-srpski online kurs pruža mogućnost učenja romskog jezika svim generacijama bez obzira da li su ili ne, pripadnici romske populacije.

Ovaj projekat ima za cilj integraciju Roma u sve društvene sfere i njihovo aktivno uključivanje u društvo.

Takođe, pripadnicima drugih naroda, projekat će omogućiti upoznavanje sa romskim jezikom i kulturom, što doprinosi činjenici da su Romi integralni deo našeg društva.

Zadaci srpsko-romskog online kursa su:

 • Da pripadnici naroda koji nisu Romi, učenjem romskog jezika putem online kursa kontaktiraju ljude širom sveta
 • Da pričaju o svojim idejama i slobodno izražavaju svoje mišljenje putem internet grupnih diskusija
 • Da imaju mogućnost da šalju elektronsku poštu ljudima širom sveta
 • Da nauče mnogo o romskom životu i kulturi
 • Da lakše putuju
 • Da se lakše sporazumevaju sa ljudima diljem Evrope jer se romski jezik govori u svim zemljama evropske unije
 • Da pripadnici romske populacije ali i drugih naroda, bez obzira da li su učenici, studenti, intelektualci imaju na raspolaganju pouzdano sredstvo za učvršćivanje znanja iz romskog jezika i mogućnost da ga koriste na moderan način
 • Da u vanromskoj normativistici, srpsko-romski online kurs sa gramatikom bude preka potreba, ne samo ljudima koji se normom romskog jezika bave u okviru svoje struke nego i širokom krugu korisnika koji ne neguju samo sopstvenu jezičku kulturu već žele da postignu viši nivo pismenosti
 • Da srpsko-romski online kurs koristi nevladinim organizacijama, srednjoškolcima, studentima, istraživačima romskog i srpskog jezika, romskim asistentima u obrazovnom sistemu, budućim katedrama romskog jezika pri univerzitetima u Srbiji i šire koje će, pored romskog, obavezno učiti i srpski jezik, zainteresovanim pojedincima koji će se baviti prevodilačkim radom, intelektualnoj eliti, književnicima itd.

Kao opšti cilj projekta je da svi korisnici srpsko-romskog online dopisnog kursa postignu samostalnost u upotrebi romskog jezika.

ENGLISH

SERBIAN-ROMANI ONLINE COURSE

In December 2011 Education for All started working on this project. The Romani-Serbian online course provides an opportunity for all generations to study the Romani language regardless of whether or not they are members of the Roma population. This project aims at the integration of Roma in all spheres of society and their active participation in society.

The project will also introduce the Romani language and culture to non-Roma, which makes people aware that Roma are an integral part of our society.

 

The goals of the Serbian-Romani course are:

 

 • that non-Roma while learning the Romani language are able to contact people around the world through this online course
 • that they talk about their ideas and freely express their opinions via internet discussion groups
 • that they have the opportunity to send electronic mail to people all over the world
 • that they learn much about the Roma life and culture
 • that they travel easier
 • that they can communicate easier with people in Europe, because the Romani language is spoken in all countries of the EU
 • that to members of the Roma population and other people, regardless of whether they are pupils, students or intellectuals have at their disposal reliable means of securing knowledge of the Romani language and the ability to use it in a modern way
 • to create bigger awareness that the Serbian-Romani online course is urgently needed in the non-Roma community, not only for people who are dealing professionally with Roma issues, but also for a wide range of people who do not only nurture their own language culture, but want to achieve higher levels of literacy by studying a language widely spoken in their own society
 • that the Serbian-Romani online course is used by non-governmental organizations, high schools, students, researchers in the Roma and Serbian language, Roma assistants in the educational system, future Romani language departments at universities in Serbia and beyond, future translators of the Romani language, the intellectual elite, writers and so on
 • generally that all users of the Serbian-Romani online correspondence course achieve independence in the use of the Romani language.


SRPSKO-ENGLESKI ONLINE KURS

Online kurs engleskog jezika će svim polaznicima, bez obzira gde se geografski nalaze, omogućiti lako i brzo učenje i/ili usavršavanje engleskog jezika.
Ovakav multimedijalni način učenja ima niz prednosti:

 • Lični tutor – živa osoba, sertifikovani profesor engleskog jezika čija je pomoć neprocenjiva; uz ličnog tutora svaki polaznik će naučiti ili usavršiti svoj engleski po najsavremenijoj metodi bez poteškoća; tutor je zadužen za pregledanje domaćih zadataka poslatih mail-om sa objašnjenjima gde su eventualne greške i za vežbe konverzacije putem Skype-a; u zavisnosti od ličnih potreba svakom polazniku je omogućeno da vežbe konverzacije putem Skype-a radi sa svojim tutorom češće nego što je to predviđeno planom i programom kurseva,
 • Učenje na daljinu – bez obzira gde se polaznik geografski nalazi, može da uči i da redovno kontaktira sa svojim ličnim tutorom,
 • Fleksibilnost – polaznik određuje ritam učenja i rok trajanja kursa u potpunosti ga prilagođavajući svojim potrebama i mogućnostima; svaki kurs može da završi brže ili sporije od predviđenog okvirnog roka trajanja kursa,
 • Produženi rok tutorove pomoći i produženje kursa – podrška ličnog tutora je obezbeđena u duplo dužem vremenskom trajanju od okvirnog trajanja kursa (3 meseca=6 meseci ili 6 meseci=12 meseci); ukoliko polaznici kursa, iz bilo kog razloga, moraju duže vremena da ne uče, mogu svoj kurs da zamrznu i tada imaju pravo da za vremenski period u kome je njihov kurs mirovao produže trajanje učenja, naravno uz pomoć svog ličnog tutora,
 • Materijal za učenje u E-formi – svima koji uče engleski uz pomoć multimedijalnog kursa sav materijal potreban za učenje (udžbenici i CD-ovi) sem kao paket mogu se, po želji, slati i elektronskim putem,
 • Nema dodatnih troškova – sve što je neophodno za uspešan završetak naših kurseva uračunato je u cenu kursa (lična pomoć tutora, udžbenici, CD-ovi, vežbanke, trening dan),
 • Priznate diplome – na kraju završenog kursa svaki polaznik dobija sertifikat-uverenje/diplomu o završenom kursu koja je priznata širom Evrope.

 

ENGLISH

Serbian-English Online Course

The online English language course gives students the opportunity to learn and/or improve their English language fast and successfully no matter where they geographically live.

This way of multimedia learning has many advantages:

 • Personal tutor – an actual person, a certified English language teacher whose support is invaluable; with the help of a personal tutor and this newest methodology, every student will learn or improve his/her English easily; a personal tutor corrects homework sent by mail with a full analysis and explanation of possible incorrect answers and gives Skype conversation lessons; depending on the needs of the student Skype conversation lessons may be given on the student’s demand regardless of the course’s curriculum and program,
 • Distance learning –   a student can learn and interact with his/her tutor no matter where the student geographically lives,
 • Flexibility – a student chooses the time and rhythm of learning and decides how long his/her course will last. This way he/she can fully adjust the course to his/her needs. Every course can be finished sooner or later regardless of the anticipated period of the course’s duration,
 • Extended period of the tutor’s support and extended period of the course duration – support of the personal tutor is provided in the doubled amount of time than the course duration generally anticipates (3 months = 6 months or 6 months = 12 months); if for any reason students have to prolong their period of study they can put their course on hold and then they are in position to prolong it for the amount of time the course has been on hold and finish it successfully with the full support of  their tutor,
 • Learning materials in e-form – all teaching materials for this multimedia course (books and CDs) can be delivered in e-form or directly to your home address as a package,
 • There are no additional expenses – all that is needed for a successful completion of the course is included in the course fee (personal support of the tutor, student’s book, CDs, notebooks, training days),
 • Internationally recognized certificates – upon the completion of the course students are awarded certificates – diplomas which are recognized all over Europe.